Představení metodyPředstavení metody - historie, princip

Za otce bílkovinných diet je všeobecně považován Američan Blackburn, profesor na Harvardově Univerzitě, který již v roce 1973 formuloval protokol Protein Sparing Modified Fast („bílkoviny šetřící modifikovaný půst“), kterým byl položen základ proteinových diet. Země, ve kterých probíhaly nejrozsáhlejší studie s bílkovinnými dietami a kde jsou dnes nejrozšířenější, jsou – vedle USA – také Francie a Kanada.

Přísun dostatečného množství kvalitních bílkovin, za současné redukce přísunu cukrů a tuků, vede ve zdravém organismu k navození zvláštního metabolického stavu, v jehož důsledku :

 • dochází k redukci hmotnost převážně na úkor tukové tkáně, což lze objektivizovat měřením na bioimpedanční váze
 • je takřka stoprocentně chráněna svalová tkáň jako zdroj energie
 • většina klientů nemá v průběhu diety pocit hladu
 • zhruba třetina klientů má v průběhu diety velmi dobrou, někdy až mírně euforickou náladu

 

Popis metody - indikace a kontraindikace

Hubnutí za pomoci bílkovinné diety je bezpečné, ale přesto má své kontraindikace, na které je třeba při nasazování pamatovat. Obecně platí, že k „samoléčbě“ lze přistoupit výhradně u zdravých jedinců, kteří potřebují redukovat maximálně 10 kg tělesné hmotnosti a to za přesného dodržení tříetapového protokolu. Ve všech ostatních případech musí být bílkovinná dieta nasazována a její průběh dozorován lékařem nebo zkušeným nutričním specialistou. Vedlenadváhy jsou hlavními indikacemi k jejímu použití také vysoká hladina krevních tuků (s vynikajícími výsledky na snižování hladiny cholesterolu), vysoký krevní tlak u jedinců s nadváhou a další.

Velmi oblíbené je rovněž používání proteinových přípravků jako náhražky jednoho či dvou jídel i mimo období redukce, respektive po jejím skončení, s cílem udržet redukovanou hmotnost.

Kontraindikace k nasazení bílkovinné diety, aneb přehled stavů, kdy ji nelze v rámci samoléčby k redukci tělesné hmotnosti použít:

 • Těhotenství, kojení
 • Diabetes („cukrovka“)
 • Dětský věk (dieta je určena jen pro dospělé jedince)
 • Závažná psychiatrická onemocnění, zejména z okruhu poruch příjmu potravy (mentální anorexie)
 • Onemocnění jater
 • Onemocnění ledvin
 • Onemocnění srdce
 • Poruchy metabolismu minerálů
 • Poruchy krevní srážlivosti (včetně pacientů léčených warfarinem)
 • Žlučníkové kameny
 • Metabolická onemocnění (například fenylketonurie, dna, a další)
 • Alergie na některou složku dietního přípravku (vždy si pozorně přečtěte příbalovou informaci, kde jsou deklarovány obsažené potravinové alergeny)

V některých z uvedených příkladů lze bílkovinnou dietu přesto úspěšně použít, ale zásadně na základě doporučení a pod následným dohledem lékaře nebo nutričního specialisty s velkými zkušenostmi v oblasti lidské výživy. To samé platí u jedinců s velkou nadváhou, kteří by rovněž neměli redukovat v rámci samoléčby, nýbrž výhradně pod odborným dohledem.  

V případě, že si nejste jisti, zda je pro vás bílkovinná dieta vhodná, využijte naši on-line poradnu, kde vám zkušený lékař zodpoví všechny dotazy týkající se vhodnosti bílkovinné diety pro konkrétního zájemce.